+04021 402 3955, muzeuupb@gmail.com
 • istoric UPB
 • istoric Muzeu UPB
 • colectii
 • biblioteca
 • evenimente
 • organizare
 • donatori
 • contact
Istoric UPB
PERIOADA DENUMIREA ŞCOLII CONDUCĂTORII INIŢIATORUL OBSERVAŢII ŞI COMENTARII
1813 Şcoala lui Gheorghe ASACHI de la Iaşi Gheorghe ASACHI Gheorghe ASACHI Prima şcoală de inginerie în limba română pe teritoriul României
1818-1820, 1822 Şcoala Academicească pentru Ştiinţe Filosoficeşti şi Matematiceşti de la Mânăstirea Sfântul SAVA Gheorghe LAZAR Boierul Constantin
BĂLĂCEANU - STOLNICI
Prima şcoală de inginerie în limba română din Ţara Românească
1852, 1853 Şcoala de Conductori de Lucrări Publice Léon Louis
Chrétiene LALANNE
Cererea Domnitorului Barbu ŞTIRBEI către Guvernul Franţei Léon Louis Chrétiene LALANNE este considerat adevăratul întemeietor al învăţământului de ingineri “de poduri şi şosele” în Ţara Românească
01.X.1864 – 11.II.1866 Şcoala de Ponti şi Şosele, Mine şi Arhitectură Alexandru COSTINESCU
(1864-1866)
Ordinul Domnitorului Alexandru Ioan CUZA din 01.X.1864 Şcoala s-a închis după abdicarea lui CUZA
30.X.1867 – 13.XI.1867 Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine Dimitrie PETRESCU (1867-1868),
Cpt. Alexandru PEIU (1868-1868)
Decretul nr. 1562 din
30 octombrie1867, al Domnitorului Carol I
 
04.X.1868 – 01.IV.1881 Şcoala de Conductori de Poduri şi Şosele Col. Carol BEGENAU (1863-1873),
Alexandru POENARU (1873-1877),
Mihail CAPUTINEANU (1877-1878),
Matei DRAGHICEANU (1878-1880),
Constantin MANESCU (1880-1881)
Domnitorul Carol I  
01.IV.1881 – 01.IV.1888 Şcoala de Poduri şi Şosele Inginerul Inspector General
Gheorghe DUCA
(1881-1888)
Carol I Rege al României Se inaugurează la 01 noiembrie 1886 localul din strada Polizu, corp A, în valoare de 80.000 lei galbeni. În anul 1886 Şcoala achiziţionează instrumentarul Ducretet’ în 1884 în valoare de 8000 lei galbeni. Gheorghe DUCA reorganizează învăţământul de ingineri în SCOALA şi este considerat ctitorul învăţământului politehnic durabil.
01.IV.1888 – 10.VI.1920 Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele Bucureşti
S.N.P.S.B.
Scarlat VARNAV (01.IV.1888-01.I.1892) Constantin STURZA
(01.I.1892-02.VII.1899)
Grigore CERCHEZ
(02.VII.1899-12.VIII.1899)
Constantin MIRONESCU
(12.VIII.1899-01.IV.1919)
Emil BALABAN
(01.IV.1915-01.X.1918)
Nicolae VASILESCU- KARPEN
(01.X.1918-15.XI.1918)
Emil BALABAN
(15.XI.1918-01.X.1919)
Grigore CERCHEZ
(01.X.1919-10.II.1920)
Nicolae VASILESCU- KARPEN
(10.II.1920-10.VI.1920)
Carol I Rege al României Regele Ferdinand Sub directoratul lui Scarlat VARNAV s-a pus ŞCOALA pe picior de egalitate cu marile şcoli tehnice din străinătate.
Sub directoratul lui Constantin STURZA la 14/28 septembrie 1895 se inaugurează Podul peste Dunăre “Regela Carol I” şi se dau în folosinţă corpurile de clădire B (1896) şi K (după 1896).
Sub directoratul lui Constantin MIRONESCU începând cu 08.XII.1901 s-a pus problema transformării ŞCOLII în Politehnica.
Peste SCOALA trece Primul razboi Mondial si exilul la Iaşi. Profesorul german Grigore PFEIFFER (chimie) rămas în localul ŞCOLII din Bucureşti sub ocupaţia germană salvează patrimoniul ŞCOLII de la preluarea şi mutarea la Sofia de către bulgari, aliaţii germanilor. Directorul S.N.P.S.B. Nicolae VASILESCU KARPEN concepe şi promovează Decretul Lege 2521 privind
înfiinţarea şi organizarea Şcoalelor Politehnice din România
10.VI.1920 – 07.V.1931 Şcoala Politechnica din Bucureşti Nicolae
VASILESCU- KARPEN
(10.VI.1920-07.V.1931)
Regele Ferdinand Decretul Lege 2521 din 10.VI.1920 ratificat la 15.IX.1923 Şcoala Politechnica are următoarele secţiuni:
 • Construcţii
 • Electromecanică
 • Mine
 • Industrială
Se inaugurează următoarele corpuri de clădiri:
D (1920), C (1922), E (1922), F (1927), H (1931)
Se organizează Laboratorul de Motori Termici al profesorului Gheorghe NICOLAU şi Tunelul Aerodinamic al profesorului Elie CARAFOLI
07.V.1931 – 09.X.1940 Şcoala Politechnica      “Regele Carol II” Nicolae Vasilescu-KARPEN
(07.V.1931-09.X.1940)
Carol II Rege al României Carol II abdică la 06.IX.1940 Se organizează Laboratorul de Electrotehnică pentru Încercări Industriale şi Cercetări.
Se dă în folosinţă corpul I (1937).
09.X.1940 – 11.XII.1948 Şcoala Politehnica din Bucureşti Eugen CHIRNOAGĂ
(09.X.1940-27.II.1941)
Constantin C. TEODORESCU (27.II.1941-13.X.1944)
Nicolae CIORĂNESCU
(13.X.1944-21.XII.1945)
Petre SERGESCU
(21.XII.1945-1946) Nicolae PETRULIAN
(1946-21.XII.1948)
Regele Mihai I Mihai I abdică la 30.XII.1947 În această perioadă funcţionează în S.P.B. următoarele Facultăţi cu Decanii lor:
 • Facultatea de Construcţii, Dionisie GERMANI
 • Facultatea de Mecanica şi Electricitate, Ion CAUNTUNIAR
 • Facultatea de Mine şi Metalurgie, Gheorghe MACOVEI
 • Facultatea de Chimie Industrială, Vasile BIANU
 • Facultatea de Silvicultură, Vintilă STINGHE
 • Facultatea de Agronomie, Nicolae SAULESCU
 • Facultatea de Arhitectură, Constantin IOTZU
În anul 1948, cu ocazia reorganizării învăţământului din RPR se desprind din Şcoala Politehnica din Bucureşti următoarele:
 • Institutul pentru Prelucrarea Lemnului,               DM 297372/02.XI.1948
 • Institutul Agronomic Bucureşti,                              DM 298243/03.XII.1948
 • Institutul de Arhitectura Bucureşti,                         DM 298245/03.XII.1948
 • Institutul de Drumuri şi Poduri Bucureşti,                  DM 298249/03.XII.1948
 • Institutul de Petrol şi Gaze Bucureşti,                   DM 298250/03.XII.1948
 • Se dau în folosinţă corpurile de clădiri G (1945) şi J (1946)
11.XII.1948 – 03.X.1959 Institutul Politehnic Bucureşti
I.P.B.
Lazăr STOICESCU
(21.XII.1948- X.1950)
Constantin CÂRCIUMĂRESCU
(X.1950-12.III.1951)
Ştefan VENCOV
(12.III.1951-VIII.1952)
Traian NEGRESCU
(VIII.1952-VIII.1954)
Constantin DINCULESCU
(VIII.1954 - I.1956)
Cezar Antoni PARTENI
(I.1956-XII.1956)
Constantin DINCULESCU
(XII.1956-03.X.1959)
Decizia Ministerului Învăţământului Public
308011 din 11.XII.1948
I.P.B. avea în componenţă următoarele facultăţi:
- Facultatea de Electrotehnică (1949)
- Facultatea de Mecanică (1949)
- Facultatea de Chimie Industrială (1949)
- Facultatea de Textile (1949)
- Facultatea de Metalurgie (1950)
- Facultatea de Energetică (1950)
- Facultatea de ingineri economişti (1950)
- Facultatea muncitorească (1953)
- Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (1953)
- Facultatea de Construcţii de utilaje (1953)
- Facultatea de Tehnologie Mecanică (1955)
În anul 1949 a fost dat în folosinţă corpul P.
În anul 1951 sunt preluate de la Institutul de Exploatare a Lemnului corpurile L, M, N, O, P,R,S şi Q.
Facultatea de Textile devine Institutul de Industrie Uşoară şi este mutată la Institutul Politehnic Iaşi DM1056 din 02.X.1951
03.X.1959
- XII.1977
Institutul Politehnic “Gheorghe GHEROGHIU-DEJ” Constantin DINCULESCU
(03.X.1959 - IV.1968) George BARANESCU
(IV.1968 - IV.1972) Radu P. VOINEA
(IV.1972  - IV.1981) Voicu TACHE
(IV.1981 – XII.1981)
Hotărârea Consiliului de Miniştrii HCM 1459 din 03.X.1959 Se înfiinţează Facultatea de Transporturi (1959).
Se acorda titlul ştiinţific “Doctor Honoris Causa” inginerului englez de origine română George (Gogu) CONSTANTINESCU.
Se înfiinţează Facultatea de mecanică agricolă (1962), HCM778/1962
În anul 1963 a început proiectarea investiţiei “Noul local al Institutului Politehnic Bucureşti”
Proiectant principal Institutul de Proiectări PROIECT Bucureşti, Şef de proiect arhitectul Octav DOICESCU, valoarea investiţiei prevăzută iniţial 584.000.000 lei.
În anul 1966 s-a încheiat înţelegerea de colaborare cu Universitatea din Gand (Belgia)
În anul 1967 s-a înfiinţat Facultatea de Automatică
        La 22 iunie 1967 s-a acordat titlul ştiinţific “Doctor Honoris Causa” inginerului Henri COANDA.
La 21 iulie 1969 s-au dat în folosinţă primele corpuri de clădiri din Noul Local: corp BN de 11500 mp şi apoi corpurile AN şi CA în 1970, corpurile R, CB, CD, CE, CF şi Centrul de Calcul în 1971.
Prin HCM 1244 din 07.X.1971, s-a înfiinţat Facultatea de Construcţii Aerospaţiale.
S-au dat în folosinţă corpurile EA, EB, JD în 1973, de asemenea JA, JB, JC, JF, JE, JG, CG, FA in 1974; EC, ED, EG, EH, EI, FB în 1975 şi JH, JI, JK,JL, CH, CI în 1976.
XII.1981 – XI.1992 Institutul Politehnic din Bucureşti Voicu TACHE
(XII.1981 - X.1989)
Rodica VÎLCU
(X.1989 - I.1990)
Virgiliu-Nicolae CONSTANTINESCU
(II.1990 - III.1992)
Gheorghe ZGURĂ
(IV.1992 - XI.1992)
  Primul Rector de sex feminin al IPB.
Se produce Revoluţia din decembrie 1989
Noiembrie 1992 si in prezent Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Gheorghe ZGURA
(XI.1992 - III.2000)
Ioan DUMITRACHE
(IV.2000 - III.2004) Ecaterina ANDRONESCU
(IV.2004 - în prezent)
Decizia Senatului SCOLII din luna noiembrie 1992 Pe 3 decembrie 2003 de redeschide Muzeul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. M.U.P.B. sau pe scurt MUZEUL. DIN INITIATIVA SI PRIN STRADANIA
DOMNULUI RECTOR IOAN DUMITRACHE,
MIERCURI TREI DECEMBRIE ANUL DOUA MII TREI,
IN PREZENTA PRESEDINTELUI ROMANIEI
DOMNUL ION ILIESCU
SI A NUMEROASE PERSONALITATI DE STAT SI DIN SCOALA,
S-A REDESCHIS MUZEUL UNIVERSITATII POLITEHNICA
DIN BUCURESTI, CONTINUATORUL MUSEULUI SCOALEI NATIONALE DE PODURI SI SOSELE SI AL MUZEULUI INDUSTRIAL AL SCOLII POLITEHNICE DIN BUCURESTI. VIVAT, CRESCAT FLOREAT !
Istoric Muzeu UPB
PERIOADA INIŢIATORUL DENUMIREA MUZEULUI CONDUCĂTORII
MUZEULUI
OBSERVAŢII ŞI COMENTARII
Paris
26.XII.1884 – 19.VIII.1920
Arhitecţii francezi Lecomte du NOÜY si Cassien BERNARD, Constantin STURZA Sala de Museu şi Colecţiuni Profesorul de fizica Directorul Museului Dionisie MANY Constantin STURZA constatând rămânerea în urma a Museului şi Laboratorului trimite pe profesorul de fizică Dionisie MANY cu Ordinul MLP3830 din 01.IV.1892 şi Ordinul MLP6777 din 27.V.1883 şi pe profesorul de chimie Alfons Oscar SALIGNY cu Ordinul Decizia MLP6979 din 05.VI.1892 şi Ordinul MLP413 din 14.I.1893 să studieze în străinătate organizarea instituţiilor tehnice similare.
Muzeul SNPSB este primul Muzeu Tehnic din România atestat prin document scris în 1884, cu 25 de ani mai vechi decât Muzeul Naţional Tehnic “Prof. ing. Dimitrie LEONIDA”  inaugurat în anul 1909.
Muzeul deţine spre păstrare paisprezece piese din Colecţia de instrumente ştiinţifice DUCRETET (880 de instrumente) adusă în ŞCOALĂ în anul 1886 precum şi Catalogul Museului de atunci. Primul Director al Museului, profesorul Dionisie MANY a încetat din viaţă la 19.VIII.1920 în funcţia de Director al Muzeului.
19.VIII.1920 – anul şcolar 1926/1927 Comitetul de Direcţiune al Şcoalei Politehnice în urma propunerii inginerului Mihail MANOILESCU Muzeul Industrial Conservator Inginer Şef Gheorghe NICOLAU Conservator inginer Alexe Petre OSTASCO Muzeul a luat fiinţă în anul 1927 cu ocazia Expoziţiei primului Congres Internaţional de Foraje şi a fost instalat în Pavilionul Oficial de la Parcul Carol. Pavilionul Oficial a fost preluat de la “Expoziţia şi Târgul de Mostre ale industriei româneşti” deschisă la Parcul Carol în anul 1921.
Colecţiile şi exponatele Muzeului s-au constituit din donaţii şi din fondurile prevăzute în bugetul Şcolii.
Anul şcolar 1926/1927 – 11.IV.1948; Rectorul Nicolae VASILESCU-KARPEN Muzeul Industrial(Parcul Carol) Directorul Muzeului (şi Subdirector al Şcoalei) inginer Alexe Petre OSTASCO La 11.IV.1948 Pavilionul Vânătoarei de la Parcul Carol şi de la el Pavilionul Muzeului Industrial al ŞCOLII au fost distruse într-un incendiu produs din neglijenţa paznicului de noapte.
11.IV.1948 – 14.XII.2000 ŞCOALA NU A AVUT MUZEU
14.XII.2000 – si  in prezent În urma propunerii Rectorului Ioan DUMITRACHE, Biroul Senatului UPB emite Decizia 42/52 din 14.XII.2000 privind înfiinţarea Muzeului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (MUPB) Muzeul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti M.U.P.B. Dr.ing. Ioan Vasile BUIU
(01.II.2002-31.I.2003)
Ing. Vasile DIACONESCU
(01.II.2003-31.XII.2007)
Dr.ing.Cornel CHIRA
(01.I.2008-201.I.2010)
Dr.ing.Sorin DINEA
(01.I.2010 – si in prezent) Coordonator interimar
Inaugurarea oficială a Muzeului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti a avut loc în data de  03.XII.2003 în prezenţa Preşedintelui României Domnul Ion ILIESCU.
VIZIBILITATEA MUZEULUI:
 • Muzeul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti este onorat cu DIPLOMA DE EXCELENŢĂ acordată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor 2035 din 27.III.2001 (Figura 3.2).
 • Muzeul este menţionat în Catalogul CiMeC – Muzee şi Colecţii din România la poziţia 1619
 • Muzeul se găseşte in Nomenclatorul Direcţiei Regionale de Statistică Bucureşti la numărul 74 din anul 2010.
De la 01.01.2008 Biroul Muzeu a fost trecut în Departamentul Relaţii cu Publicul şi ALUMNI al Şcolii, prin ştergerea din Organigrama  ŞCOLII. La data de 20.V.2010 lucrătorii Muzeului au fost trecuţi la Direcţia Gestiune şi Dezvoltarea Patrimoniului.
Colectii

 

MUZEUL este structurat în mai multe săli de expunere. În cadrul acestora sunt prezentate personalităţi remarcabile ale ŞCOLII precum şi Catedre, Departamente şi Facultăţi din SCOALA, după interesul manifestat de acestea şi dorinţa lor de prezentare în cadrul MUZEULUI.

La această dată organizarea sălilor este următoarea:

 1. M1. (15 mp)  SALA NEGOIŢĂ DĂNĂILĂ cu următorii chimişti:

Negoiţă DĂNĂILĂ, Vasile MANILICI, Theodor CERCHEZ, Şerban SOLACOLU, Emilian BRATU, Raul MIHAIL.

 1. M2. (20 mp)  SALA GOGU CONSTANTINESCU următoarele:

Constantin DINCULESCU, Ion IONESCU, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, Colecţia de instrumente DUCRETET (1886).
M3.
(35 mp)  SALA NICOLAE VASILESCU-KARPEN în care sunt expuşi/expuse:

Nicolae VASILESCU-KARPEN, File din Istoria ŞCOALEI. De asemenea este sala  de protocol şi conferinţe pentru treizecişidouă de persoane.

 1. M4. (765 mp)  SALA GHEORGHE DUCA  este sala mare de expunere şi conţine:

Facultatea de Electronică şi Tc., Facultatea de Transporturi, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Secţia Construcţii din SNPSB, Facultatea de Textile, Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Metalurgie, Departamentul de Matematică, Departamentul de Fizică, Facultatea de Mecanică, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Automatică.

Tot în Sala Gheorghe DUCA s-au amenajat cinci nişe în care se prezintă istoria ŞCOLII:
4.1. Începuturile (1818-1864)  Gheorghe Lazăr,
4.2. Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele (1864-1920)  Gheorghe Duca,
4.3. Şcoala Politehnica din Bucureşti (1920-1948)  Nicolae Vasilescu-Karpen,
4.4. Institutul Politehnic Bucureşti (1948-1992)  Constantin Dinculescu,
4.5. Universitatea Politehnica din Bucureşti (1992 şi în prezent).

În Sala Gheorghe DUCA sunt trei standuri dedicate colaboratorilor de prestigiu ai MUZEULUI:

 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  (OSIM),
 • Muzeul Naţional Tehnic “Prof. ing. Dimitrie LEONIDA”,
 • Asociaţia Generală a Inginerilor din România  (AGIR).

În Sala Gheorghe DUCA prezentăm următoarele cinci colecţii specifice:

 • Colecţia de instrumente de calcul si desen ale inginerului,
 • Colecţia de maşini de scris,
 • Colecţia de medalii şi insigne primite de SCOALA şi profesorii săi,
 • Colecţia de minerale,
 • Colecţia “Teze de doctorat emise de ŞCOALĂ” începând cu prima “Teza de Doctorat a profesorului Welton Joseph CROOK, profesor de mine si metalurgie la Universitatea Stanford din California – 1936”
 1. HOLUL AFERENT CELOR PATRU SĂLI prezentate mai sus cuprinde :
 • Galeria de profesori de la SNPSB 1864-1920 – fototeca cuprinde 27 de tablouri,
 • Standul “Destine paralele” dedicat profesorilor Constantin BUŞILĂ şi Mihail MANOILESCU,
 • Standul “Istoria ŞCOLII prin promoţiile de absolvenţi” - ALUMNI,
 • Standul dedicat inginerului Ştefan GEORGESCU-GORJAN, absolvent remarcabil al Şcolii Politehnice “Regele Carol II”, promoţia 1928
 1. M6 (36 mp)  HOLUL MARE DE LA INTRAREA ÎN MUZEUeste în curs de amenajare ca hol de onoare de asemenea pentru evenimente şi expoziţii temporare.

7. M7 (30 mp)  SALA “IN MEMORIAM” REMUS RADULET în care sunt expuşi:
Remus RĂDULEŢ, Facultatea de Electrotehnică şi Colecţia de Radioreceptoare (40 radioreceptoare).

8. M8 (17 mp) deocamdată este ATELIERUL extins şi pe holul aferent.
Acest spaţiu şi cele despre care se face referire în continuare, fac parte din spaţiile destinate Administraţiei Muzeului.

9. În spaţiile destinate ADMINISTRAŢIEI MUZEULUI avem următoarele:
- Biblioteca de carte tehnică veche şi Biroul Custodelului (26 mp),
- Biroul Directorului Muzeului (17mp).

Holul aferent Biroului Directorului adăposteşte Colecţia de Televizoare fabricate la Uzinele Electronica (27 televizoare)

10. M9 (765 mp) unde sunt DEPOZITUL ŞI MAGAZIAîn curs de amenajare.

PATRIMONIUL MUZEULUI.

Patrimoniul de mare valoare al MUZEULUI ŞCOLII s-a constituit începând cu anul 2003 din donaţii făcute de vechi absolvenţi ai Institutului Politehnic din Bucureşti, profesori şi personal TESA din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, de asemenea şi prin transferuri din gestiunea diferitelor catedre, departamente şi facultăţi. Prima donaţie înregistrată în Registrele Muzeului aparţine inginerului Valerian CIOFU la 14 aprilie 2003, proces verbal de donaţie pv nr.1 din 14.IV.2003. Nu putem omite donatorii, persoane particulare care nu au avut legătura cu ŞCOALA, dar sunt preocupaţi de istoria ştiinţei şi tehnicii şi ne sunt prieteni.
Într-o ordine alcătuită relativ sentimental şi pe criterii valorice nevalidate de vreo comisie de specialişti, prezentăm în continuare TOP 12 EXPONATE DIN PATRIMONIUL MUZEULUI:

 1. Teodolitul Starke and Rommerer – seria 4930 folosit de echipa de ingineri a lui Anghel SALIGNY, fabricaţie 1880, donatori Ioan Sergiu ALMAJEANU prin Dimitrie TOPA, pv nr. 216 din 19.XI.2008
 2. Colecţia de instrumente DUCRETET 1886 inclusiv Catalogul Museului SNPSB, 14 piese, donatori profesorul Radu CHISLEAG şi Departamentul de Fizica, pv nr. 4 din 09.VI.2003

 3. Placa de marmură conţinând cuvântul ŞOSELE de pe frontispiciul Şcolii de Poduri şi Şosele de la intrarea oficială în corpul A al Şcolii – anul 1920, donatori Academician Mircea BANCIU prin Angela POPESCU, pv nr. 5** din 27.I.2005.
 4. Macheta Coloanei Infinite, la scara 1:100, confecţionată la Atelierele Centrale din Petroşani în anul 1937, donator Sorana GEORGESCU-GORJAN, pv nr. 45 din 05.VIII.2004
 5. Mobilierul din Biroul Rectorului Nicolae Vasilescu-Karpen (1920-1940) alcătuit din birou, vitrină, portdrapel, servantă mare şi servantă mică, donator Ecaterina ANDRONESCU pv nr. 157 din 07.III.2007

 6. Prima teză de doctorat susţinută la Şcoala Politechnica “Regele Carol II” la 7 iulie 1936 de către Welton Joseph Crook, profesor de metalurgie la Universitatea Stanford din California, cu autograful profesorului SOLACOLU, donatori Marcela şi Ovidiu MUNTEAN pv nr. 85 din 21.X.2005
 7. Medalia personalizată acordată la Expoziţia Mondială de la Paris din 1900 lui Constantin MIRONESCU şi placheta Constantin BUSILA 1931, donatoare familia FRATEAN din Făgăraş pv nr. 197 din 01.V.2008 (se păstrează în Tezaurul MUZEULUI) (Figura 5.8).
 8. Doua medalii “speciale” bătute la 100 ani de la naşterea profesorului Gheorghe MANEA în anul 2004, donator şi autor Mircea PASCOVICI pv nr. 52 din 05.I.2005 (Figura 5.5).
 9. Diplomele şi Certificatele originale care au aparţinut lui Nicolae VASILESCU-KARPEN
 • Diploma de absolvire a Şcoalei de Poduri şi Şosele (1891),
 • Patru “Certificates d’etudes suqerieurs” pentru diferite materii de la Facultatea de Ştiinţe din Paris (in anii 1901 şi 1902),
 • “Diplome’ de fin d’etudes” la Şcoala Superioară de Electricitate din Paris (19 iulie 1900),
 • “Certificat d’etudes superieurs” Facultatea de Ştiinţe din Paris (25 iulie 1901),
 • “Diplome de Docteur es Sciences physiques” Ministerul Instrucţiunii Publice al Republicii Franceze” (20 februarie 1904),
 • “Diplome de Licencie es Sciences” Ministerul Instrucţiunii Publice al Republicii Franceze (26 noiembrie 1904), donator subinginer Mihai POPESCU pv nr. 9 din 27.V.2003.
 1. Originalul Diplomei de doctor “HONORIS CAUSA” al Politehnicei din Bucureşti acordată lui Nicolae VASILESCU-KARPEN, profesor onorar al Politehnicei din 19 octombrie 1941, donator Dan Radu POPESCU pv nr. 70 din 01.VII.2005 (se păstrează în Tezaurul MUZEULUI) (Figura 5.7).
 2. Cartea de onoare: Şcoala Politechnica “Regele Carol II” (7 mai 1931 – 6 iunie 1945), donator Bogdan CAVESCU pv nr. 20 din 19.VI.2003.
 3. Moneda de argint aniversară, de 500 lei, la 150 de ani de la naşterea lui Anghel SALIGNY bătută în anul 2006, donator                   Mihai DRĂGĂNESCU prin Ştefan IANCU pv nr. 211 din 20.X.2008 (se păstrează în Tezaurul MUZEULUI)
Biblioteca

 

Biblioteca Muzeului UPB este o biblioteca noua dar care a strans peste:

7000 de carti,
2000 de reviste,
3500 ziare
500 fotografii

100 teze de doctorat,
100 diplome,
45 certificate
30 brevete de inventie si inovatie
20 proiecte de diploma

Evenimente

 

27.05.2011 Promoţia 1971, Facultatea de Chimie Industrială.
19.05.2011 Promoţia 1956, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii.
14.05.2011 Promoţia 1956 1963, Facultatea de Transporturi.
01.05.2011 Vizita nepotilorr lui Nicolae Vasilescu KARPEN, cu ocazia dezvelirii bustului de la Facultatea de Inginerie Electronică.
14.12.2010 Promoţia 1971, Catedra Tehnologia substanţelor anorganice.
03.12.2010 Sesiune omagială„Învăţământul Superior de Matematică şi Fizică ”, în Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele. 
24.09.2010 Sesiune omagială„ Comemorarea profesorilor ” Facultatea de Silvicultură, prof. Marin DRĂCEA, Vintilă STINGHE, Enric OTETELEŞANU, Anastase NEDELCOVICI.
21.09.2010 Promoţia 1958, Facultatea de Mecanică.  
05.06.2010 Întâlnirea promoţiilor 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 Facultatea de Textile.
29.05.2010 Promoţia 1960, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
28.05.2010 Promoţia 1960 , Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, secţia maşini şi aparate electrice.
14.05.2010 Promoţia 1956, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, şi aniversarea prof. Alexandru SPĂTARU
14.03.2010 Centenar viaţa şi activitatea savantului „HENRI COANDĂ”cu ocazia primului avion cu reacţie, cu o participare de 70 persoane din 7 state europene-Suedia,Norvegia,Germania,Polonia,Italia,Bulgaria si România în cadrul programului european COMENIUS
Organizare

 

Muzeul UPB este constituit ca birou
in cadrul Serviciului de Relatii Publice si Alumni
al Universitatii Politehnica din Bucuresti
 

 

 

ECHIPA
inginer Vasile DIACONESCU - cercetare istorica, organizre evenimente, lucrari specialitate
 
administrator financiar Nela AVRAMESCU - calculator, organizare interna, achizitii
 
administrator financiar Liliana BARSAN - evidenta, gestiune, biblioteca
 
referent Mariana TICA - ordonare exponate, expozitii, evenimente
 
muncitor Daniel BORLESCU - restaurare, lucrari de intretinere, conceptie dispozitive, asistenta tehnica
 
dr. ing. Sorin DINEA - coordonare

 

Donatori

1 ANDREI Mihaela 71 CARAIANI Mihai 141 LUCA Laurenţiu 211 RIZESCU Georgiana
2 ALEXANDRESCU Nicolae. 72 CONSTANTINESCU Gheorghe 142 LĂZĂROIU Dumitru Felician - Franţa 212 RĂDULESCU Georgeta
3 APARU Ştefan 73 CONSTANTINESCU Lidia Elena 143 LIVIU Călin 213 RĂDULESCU Marian
4 ANTONIU R. Dan 74 DOBRESCU Anca 144 LAVRIC Vasile 214 RUCĂREANU Costin
5 ANTONACHE Constantin 75 DIMĂNCESCU Alin 145 LECCA Aurel 215 RUJOI Mihai
6 ANDRONESCU Ecaterina 76 DARIE George 146 MANILICI V. Ecaterina 216 RÂPEANU Mihai
7 ALEXANDRESCU (fam) 77 DUMITRACHE Ioan 147 MUNTEAN Ovidiu 217 ROGOBETE Grigore
8 AMEN Nathan 78 DIMA Romulus 148 MARTINEAC Aurel 218 RAICU Şerban
9 AMEN Eva Maria Ana 79 DIACONESCU Vasile Constantin 149 MOISIL Diana 219 RĂDIŢA Mircea
10 ANGHEL Mihaela 80 DRĂGUŞEANU Vasile 150 MOISIL Viorica 220 RUSU Constantin Adrian
11 ALBU Cristina 81 DUMITRESCU Virgiliu 151 MOSCOVICI Camil şi Golda 221 RĂCĂNEL Ionuţ
12 ANDREESCU Ionică 82 DRAGOMIR N. Silviu 152 MICU Ionel 222 SIMIONESCU Dan
13 ALDOIU Mircea 83 DABA Dumitru 153 MUSCEL Iosif 223 SZTOIANOV Istvan
14 ABUŞEANU Augustin Marius 84 DUŢESCU Iliaş 154 MUŞAT Iulian 224 SOLACOLU Cornelia
15 ADAM Gheorghe 85 DOBRESCU Tudor 155 MAILAT Mariana 225 SERINCU Ştefan
16 BORLESCU Daniel 86 DODU Aristide 156 MIHAI Mihăiţă 226 SOLEANIKOV Vladimir
17 BUCUR Constantin 87 DRĂGULĂNESCU Nicolae 157 MANOLEA Gheorghe 227 STAN Marta
18 BARANDIAN George 88 DUMITRESCU Sava 158 MITITELU Ştefan 228 STAN  Mircea
19 BANCIU D. Mircea 89 DINEA Sorin 159 MOŢOC Cornelia 229 STĂNCIULESCU Florin
20 BANCIU Angela 90 DUMITRAŞ Cosmin 160 MURGU Alexandru 230 SELINSKI Alexandru
21 BÂRCĂ Cristian Traian 91 DURLE Sorin 161 MUNTEAN Marcela 231 STANCIU Virgil
22 BRĂTAN Cristian Dănuţ 92 DERLOGEA Şerban 162 MATEESCU Mihai Liviu 232 STOICULESCU Cristian
23 BÂRCĂ-GĂLĂŢEANU Şerban 93 DEJOCANU Maria 163 MARIN Costel 233 STOIAN Victoraş
24 BALTĂ Petre 94 DECIU LILIANA Ruxandra 164 MUZEUL MARINEI ROMÂNE 234 SURDILĂ Alexandru
25 BĂDĂRĂU Alexei 95 DUMITRU Vasile 165 MUZEUL  MILITAR NAŢIONAL 235 STOLERU Gheorghe
26 BLĂJUŢ Marcel  U.M. 01952 96 DUŢU Gheorghe 166 Cpt.Com. MOŞNEAGU Marian 236 SANDU Marin
27 BUIU Ioan Vasile 97 DAMIAN Ion 167 MOGHIOR Neculai 237 SIMION Corina
28 BUNEA Mihai 98 DRĂGULIN Ileana 168 MARIN Mircea 238 SIMIONESCU Ion
29 BUZDUGAN Nicolae 99 DRĂGULINESCU Dorina 169 MILLEA Aurel 239 SCHREIBER Dorina
30 BREZEANU E. Lucreţia 100 DUMITRESCU D. Traian 170 MUREŞANU Liana 240 ŞUVĂIALĂ Ilie
31 BENŢA Marius 101 DUMITRESCU Radu 171 MANOLE Ioan 241 ŞUTEU Ştefan
32 BRANIŞTE Gheorghe 102 DRĂGĂNESCU Mihai 172 MOŞOIANU Mariana 242 ŞOFRONIE Laurenţiu
33 BAROGA Delia 103 DANCIU Elena 173 MURGU Alexandru 243 TANCIU Mihai
34 BORESCHIEVICI Bogdan 104 ENACHE Ana 174 NICOLAE N.Vlad 244 TRAIAN Aurite
35 BĂDAN Elena 105 EPURE Octavian 175 NICULESCU ( NICOLESCU ) 245 TOADERE Vasile
36 BĂDAN GH.Constantin 106 ENESCU Lucian 176 NICULESCU Graţiela 246 TAŞCĂU Victor
37 BRÂNZAN Robert 107 ENE Traian 177 NICULESCU Barbu 247 TRAIAN Ene
38 BOZGA Grigore 108 ENE Ioan 178 NIŢU Ioana 248 TAŞCĂ Mihai
39 BĂJENESCU I. Titu 109 FAUST Hagin  (Hagiu) 179 NEGOIŢĂ GH. Teodor 249 TOADER Viorel
40 BÎRSAN Liliana 110 FRĂŢILĂ Gheorghe 180 NOBILU Mariana 250 TIMOTIN Alexandru
41 BOGHIŢOIU Ioan 111 FĂCĂOAN Ioan 181 NISTORECU Cornelia 251 THEODOR Vişan
42 BALABAN T. Alexandru 112 FRUMUŞELU Dorin 182 OPREA Florea 252 TERLECHI Carol
43 BRACOVSCHI Nicolae 113 FLOREA Nicolae 183 OLARIU Ovidiu Florea 253 TURDEAN Reveica
44 CARAIANI Mihai 114 FONOCSH Ionică 184 OLTENEANU Mihai 254 ŢUGULEA Andrei
45 CARCEA Filimon 115 FRĂTEAN Ioan Constantin 185 OLARIU  Paraschiva 255 ŢICĂ Mariana
46 CĂŢOIU Liviu - Canada 116 FLORENTIN Olt 186 PANĂ Mihaela Aurora 256 ŢOLESCU Dragoş
47 CIOFU Valerian 117 GEORGESCU Sorana- GORJAN 187 PALADE Dionisie M. 257 ŢOPA Dimitrie Sandu
48 CERCHEZ Lidia 118 GEORGESCU Gheorghe 188 PETRESCU Mircea Ionuţ 258 VÂLCU Rodica
49 CHIŞLEAG Radu 119 GEORGESCU Maria 189 PINCOVSCHI Eugen 259 VASILOIU Romulus
50 CHIRA Cornel 120 GLEB Drăgan 190 PRICOPIE Lidia 260 VLĂDĂREANU Diana
51 COŞMELEAŢĂ Georgeta 121 GOLOVANOV Carmen IONESCU 191 PARASCHIV Neculai 261 VACU Silvia
52 CIONTU Andrei 122 GHIMPEŢEANU Elena 192 PĂDURARIU Neculai 262 VARLAM Petre
53 CIOBĂNIŢA Vasile 123 GHIŢULESCU Elena 193 PASCOVICI Mircea 263 VOICU Aurică
54 COZMA Lucian 124 GHEORGHE Mihai 194 PÂRVULESCU Luminiţa 264 VLASE Aurelian
55 CIORNEI Alexandru 125 GĂLETUŞE Stelian 195 POPESCU Angela 265 ZAPCIU Georgeta
56 CREŢU Iulian 126 GHERMAN Stelian 196 POPESCU Dan Radu 266 ZAMFIR Mioara
57 CHIUŢĂ Ion 127 GRABARI Valerian 197 PASCU Nicolae Goia 267 ZVORIŞTEANU Dumitru
58 CHIUŢĂ Alexandru 128 HILDEGARD Puwak 198 PURICA  Ionuţ
59 COCUZ Mihai 129 IRIMESCU Gheorghe 199 PETRA Irina- MUSCEL
60 CRISTESCU Gelu Alexandru  - Canada 130 IORDACHE Mihai 200 PALADE Mircea George - Polonia
61 CONSTANTINESCU Ionel 131 IONESCU Gheorghe 201 POSTICESCU Anda
62 CONSTANTIN Viorica 132 IONESCU Cătălin 202 POPESCU Armand
63 CHISĂLIŢĂ Dumitru 133 ICHIM Gheorghe 203 POPESCU Mircea
64 CĂNCESCU Aurelian 134 IONESCU Ion George 204 POPESCU M. Ioan
65 CONSTANTINESCU Dan 135 IANCU Ştefan 205 POPESCU Hristache
66 CAZACUMircea 136 ISĂRESCU Mugur 206 POPA Nicolae
67 CUCU  Dan 137 JIPA Emil Mihai 207 PORCILĂ Mihail
68 CONSTANTINCIU  Constantin 138 JULA Aurel 208 POPOVICI Constantin
69 COMAN Târziu Anita 139 JUSTIN Marian 209 POPOVICI Alexandru - Elveţia
70 CĂLIN Corneliu 140 LĂPUŞNEANU Alexandru 210 POPESCU Viorel

 

Contact

 

email
muzeuupb@gmail.com
tel
+4021 402 3955

hosting place
UPB Museum, Bucharest, Romania
001061, 1 sector, Gh. Polizu street, UPB Polizu, M corp

program de vizitare
zilnic de Luni-Vineri 9.00-15.00
pentru vizite inafara orelor de program va rugam sa ne contactati
daily from Monday to Friday 9.00-15.00

 
GPS
44.448633, 26.078786 

Copyright 2011
Muzeul Universitatii Politehnica din Bucuresti,
tel. 021 402 3955
email muzeuupb@gmail.com